english polish
 
Start
O nas
Aktualności
Struktura Oddziału
Osiągnięcia
Oferta
Kontakt
Zamówienia Publiczne
Galeria zdjęć
Pobierz pliki
BIP
Projekty NCBiR
Projekty unijne
Witamy na stronie
Oddziału Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Instytutu Nawozów Sztucznych oraz Instytutu Chemii Nieorganicznej (Dziennik Ustaw Nr 218 z dnia 22.12.2009 r. poz. 1698) Instytut nasz z dniem
1 stycznia 2010 r. stał się Oddziałem Instytutu Nawozów Sztucznych
o nazwie:

Instytut Nawozów Sztucznych
Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach


Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

Uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Nawozów Sztucznych (Dziennik Ustaw z dn. 23 maja 2014 r. , poz. 678)
z dniem 1 czerwca 2014 r. Instytut otrzymuje nazwę:

INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH

(Rozp. RM DU z dnia 23 maja 2014, poz. 678)


Oferta pracy: Główny Księgowy/a – umowa na zastępstwo
Miejsce pracy: Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach
Oferujemy:
 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • udział w ciekawych projektach
 • przyjazną atmosferę w pracy
 • pracę w ciekawym środowisku naukowym
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • planowanie i sprawozdawczość roczna dotycząca działalności finansowo-księgowej
 • kontrola zgodności operacji finansowych i gospodarczych z planem finansowym
 • prawidłowe prowadzenie operacji finansowo-księgowych, wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących tych operacji oraz prawidłowości dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych
 • nadzorowanie działań finansowych
 • nadzorowanie obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz zabezpieczenia i przechowywania tych dokumentów
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego
 • opracowanie analiz finansowych
 • nadzorowanie pracy podległej jednostki organizacyjnej
 • nadzór nad naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń
 • prawidłowe i terminowe przygotowanie rozliczeń podatkowych
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS)
  Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość
 • bardzo dobra znajomość przepisów księgowych, zasad rachunkowości oraz zagadnień podatkowych
 • min. 4 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku, preferowane w instytucji publicznej, doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi
 • znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Excel
 • znajomość systemu SIMPLE mile widziana
 • kreatywność, komunikatywność, dyskrecja, dokładność, sumienność, terminowość, praca pod presją czasu, wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
  Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV), list motywacyjny
 • kserokopie dyplomów ukończenia studiów wyższych, świadectw ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego
 • kserokopie świadectw pracy
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje
 • oświadczenie kandydata o niekaralności
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Oddziału przy ul. Sowińskiego 11 w Gliwicach do 30 września 2015r.

 • Brussels Eureka 2003
  THE WORLD EXHIBITION OF INVENTION, RESEARCH AND INDUSTRIAL INNOWATION
  Certyfikaty ISO 9001
  Certyfikat legalności oprogramowania

  Dyplom Brussels INNOVA 2011 - Złoty medal


  ::  start  ::  o nas  ::  aktualności  ::  struktura  ::  osiągnięcia  ::  oferta  ::  kontakt  ::  zamówienia  ::  galeria zdjęć  ::  pobierz pliki  ::  BIP  ::  NCBiR  ::  projekty unijne  ::  

  © 2006 Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.