REACH i CLP

mgr inż. Marzena Pysz 
Pełnomocnik Dyrektora ds. gospodarki chemikaliami 
 
Tel. (32) 231 30 51 do 54 w. 155  
Tel. kom. 513 060 577  
e-mail: marzena.pysz@ichn.gliwice.pl 
 

 
Świadczymy usługi eksperckie w zakresie:  
 • Pomoc w interpretacji przepisów dotyczących wprowadzenia rozporządzenia REACH,  
 • Ocena obowiązków firmy, jakie nakłada na nią rozporządzenie REACH,  
 • Ocena posiadanej dokumentacji,  
 • Bieżące konsultacje w zakresie REACH i CLP/GHS, 
 • Przygotowanie klasyfikacji substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem CLP, 
 • Opracowanie kart charakterystyki zgodnie z CLP: 
 • na podstawie już istniejącej karty charakterystyki mieszaniny sporządzonej zgodnie z przepisami dyrektywy preparatowej 
 • na podstawie już istniejącej karty sporządzonej zgodnie z przepisami UE (z języka angielskiego, niemieckiego) z dostosowaniem jej do przepisów polskich 
 • na podstawie receptury – pełna klasyfikacja zagrożeń, 
 • Opracowanie oznakowań (etykiet) zgodnie z CLP, 
 • Pomoc firmom w spełnianiu obowiązków związanych z wprowadzeniem wszelkiego rodzaju produktów chemicznych na rynek.  
Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi specjalistów posiadających wiedzę z obszaru zarówno technicznego, jak i prawnego, Oddział Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach jest w stanie zapewnić, iż dokumentacja Państwa produktów będzie opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami krajowymi oraz unijnymi.