Rejestracja 2018, usługi REACH/CLP

Na firmach produkujących/importujących substancje w tonażu 1-10 oraz 10-100 ton/rok  spoczywa obowiązek  dokonania rejestracji w ostatnim terminie, który upływa z dniem 31 maja 2018 roku. Oddział „IChN” w Gliwicach świadczy usługi obejmujące min. zlecenie koniecznych badań rejestrowanych substancji, reprezentowanie firmy na forum informacji o substancji (SIEF) i w konsorcjum, przygotowanie i przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej. Ponadto wspieramy MŚP w zakresie innych obowiązków uczestników łańcucha dostaw wynikających z rozporządzeń REACH i CLP. Między innymi prowadzimy szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, wykonujemy audyty wewnętrze REACH weryfikujące obowiązki wynikające z niniejszych aktów prawnych. Serdecznie zapraszamy do współpracy.