Laboratorium Mikronizacji

Kierownik Laboratorium 
mgr inż. Marian Legutko   
Tel. 32 231 30 51 do 54 w. 132  
Tel. kom. +48 502 439 916
e-mail: marian.legutko@ins.lukasiewicz.gov.pl
 
mgr inż. Gabriela Tomanek 
Tel. 32 231 30 51 do 54 w. 278  
e-mail: gabriela.tomanek@ichn.gliwice.pl 
 


Laboratorium świadczy usługi w zakresie:

  • mikronizacji, mielenia i klasyfikacjj ziarnowej (możliwość rozdrobnienia poniżej 10 mikrometrów),

  • przygotowania aplikacyjnych partii materiałów o ściśle określonym uziarnieniu, również w warunkach wysokiej czystości,

  • pomiaru wielkości cząstek substancji

Laboratorium dysponuje urządzeniem mieląco-oddzielającym firmy Hosokawa Alpine z wymiennymi modułami, jak:

  • młyn przeciwstrumieniowy 100 AFG,

  • separator 50 ATP,

  • młyn strumieniowy spiralny 100 AS

Mikronizowany materiał poddawany jest badaniu wielkości cząstek z wykorzystaniem analizatora laserowego LS 13320 firmy Beckman Coulter (pomiar rozkładu wielkości cząstek w zawiesinach, emulsjach i suchych proszkach).

Ponadto dysponujemy:

  • kruszarką, młynami kulowymi, udarowymi, przesiewaczem wibracyjnym

Usługi wykonywane są w warunkach specjalnej czystości i jakości nadzorowanej w systemie zarządzania jakością, według wytycznych GMP oraz zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Galeria: 
mikronizacja
mielenie
substancje czynne