Aktualności

29/07/2016

W dniach 18-20 lipca 2016 r. w Rzymie odbył się III Międzynarodowy Kongres: Water Waste and Energy Management. Podczas kongresu omawiano m. in.

20/06/2016

W dniach 15-18 czerwca 2016 pracownicy Oddziału “IChN” wzięli udział w XI Konferencji Naukowej: „Membrany i procesy membranowe w ochronie środowisk

30/05/2016

W dniach 15-19 maja 2016 r.

11/05/2016

Wynalazek Sposób otrzymywania nawozowego siarczanu amonu z roztworów poabsorpcyjnych, zgłoszony przez zespół w składzie:

29/04/2016

20 kwietnia 2016 Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach otrzymał certyfikat GMP wydany przez Głównego

14/04/2016

W dniu 12 kwietnia 2016 roku w Oddziale „IChN” odbyło się szkolenie pt.: „Weryfikacja kart charakterystyki zgodnie z obowiązującymi przepis

31/03/2016

Pracownicy Oddziału „IChN” uczestniczyli w XXIII Giełdzie Wynalazków 2016, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w

23/12/2015

Wynalazek Sposób otrzymywania nawozowego siarczanu amonu z roztworów poabsorpcyjnych, zgłoszony przez zespół w składzie:

Strony