Aktualności

23/12/2015

Wynalazek Sposób otrzymywania nawozowego siarczanu amonu z roztworów poabsorpcyjnych, zgłoszony przez zespół w składzie:

08/11/2015

Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach został wpisany do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz

15/09/2015

W dniach 30 sierpnia do 4 września 2015 roku w Rzeszowie odbył się 8 Kongres Technologii Chemicznej.

07/12/2014

Na Targach Wynalazczości , Badań Naukowych Technik Brussels INNOVA 2014 Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemi

09/12/2013

Na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels INNOVA 2013 Instytut Nawozów Sztucznych O

09/12/2011

Na 60 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels INNOVA 2011 w dniach 17-19.11.2011 Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemi

30/06/2008

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw zrealizowano projekt nr WKP_1/1.4.2./2005/ 90/171/467 
dofinansowany ze środków:

Strony