Aktualności

07/12/2014

Na Targach Wynalazczości , Badań Naukowych Technik Brussels INNOVA 2014 Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemi

09/12/2013

Na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels INNOVA 2013 Instytut Nawozów Sztucznych O

09/12/2011

Na 60 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels INNOVA 2011 w dniach 17-19.11.2011 Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemi

30/06/2008

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw zrealizowano projekt nr WKP_1/1.4.2./2005/ 90/171/467 
dofinansowany ze środków:

Strony